Een beproefde en wetenschappelijk getoetste methode voor afstemming en samenwerking
tussen hulpverlener, hulpvrager en naaste omgeving.

voor hulpverleners
voor hulpvragers